Karin Randolph
Natuurgeneeskundige Praktijk voor Regenesis Therapie

DISCLAIMER
Hoewel Regenesis zeer effectief is in het bevorderen van maximale gezondheid en genezing via een alternatieve holistische behandeling, betekent dat het wellicht niet voldoende interventie biedt voor sommige gezondheid gerelateerde onderwerpen of problemen. Hoewel Regenesis een genezing kan versnellen is het nog steeds van belang nauw samen te werken met je arts om je behoefte aan medicijnen te controleren. Informatie op deze site over alternatieve geneeswijzen is niet bedoeld als en vervanging van gekwalificeerd medisch advies, diagnose of behandeling. De eigenaar(s), ontwikkelaar(s) en onderhouder(s) zijn niet betrokken bij het beroeps-of medisch advies. Neem altijd de verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid!
 

PRIVACY BELEID 
 
  
Ik ben mij ervan bewust dat jij vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. 
Op deze pagina laten ik je weten welke gegevens ik verzamel als je mijn website karin-randolph.nl gebruikt en waarom ik deze gegevens verzamel.

GEBRUIK VAN MIJN DIENSTEN 
Wanneer je het contactformulier invult, geef jij je mailadres door. Dit mailadres wordt alleen gebruikt om in contact met je te komen. Als er geen verdere afspraken met je gemaakt worden, wordt je mailadres na afhandeling verwijderd. Wil je een afspraak voor een behandeling maken, dan krijg je een intakeformulier. Hierin vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Daarnaast worden je gegevens gebruikt voor het bepalen van strategie en beleid en het surfgedrag en statistieken. Deze laatste gegevens gebruik ik voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van de website.

Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en ik zal je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst, en of ik dit op grond van de wet mag of moet doen.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 
Je persoonsgegevens worden vastgelegd ten behoeve van je behandeling en nota en worden bewaard conform de wettelijke richtlijnen. Uiteraard geldt altijd het medisch beroepsgeheim

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals het surfgedrag. Deze gegevens gebruik ik voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van de website. 

Google Analytics
Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik maak gebruik van Google Analytics om het surfgedrag op de website te analyseren en te verbeteren. Tevens gebruik ik Google Analytics voor het analyseren van onlineadvertenties zoals Google AdWords. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan, de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van je computer (IP-adres) wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees Google Privacy en voorwaarden.

Als je inzage wilt hebben in jouw gegevens, ze wilt wijzigen of deze (deels) wilt laten verwijderen kun je dit via deze link doorgeven.

E-mailkarin.randolph@gmail.com      
Post: Gallenkamp Pelsweg 11A | 3768 HT Soest

Ook vragen of klachten over het privacy beleid kun je via bovenstaande contactgegevens aan mij melden. Praktijk Karin Randolph handelt te allen tijde in naleving van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. 

Aanmeldingen 
Als je je inschrijft voor contact, verstuur je jouw persoonsgegevens via een beveiligde pagina, waardoor derden jouw gegevens niet kunnen inzien. 

Persoonlijke informatie die in het kader van een Regenesis behandeling wordt verstrekt, valt onder het beroepsgeheim.


Bewaartermijnen
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Links naar andere websites van derden
Mijn internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Ik raad je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Slotbepalingen 
Praktijk Karin Randolph behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Door gebruik te maken van de website karin-randolph.nl geef je aan het privacy beleid te accepteren. Wijzigingen zullen alleen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.