Karin Randolph
Natuurgeneeskundige Praktijk voor Regenesis Therapie
Wat is RegenesisĀ® Therapie?

Regenesis [spreek uit als rie-dzjè-ne-sis]  betekent terug naar de oorsprong of opnieuw geboren worden.

Regenesis Therapie is een geneeswijze die op een natuurlijke manier het zelfhelend vermogen versnelt activeert en versterkt. Het werkt vanuit het principe dat elke cel een 'geheugen' heeft hoe die cel in perfectie ooit gevormd was. Door gebruik te maken van de Blue Dot Energy, een oerenergie die zich in al onze lichaamscellen bevindt, wordt de energie in je eigen lichaam versterkt. Op energetische wijze wordt hiermee ook het celgeheugen weer geactiveerd en gestimuleerd waardoor de cellen weer naar de oorspronkelijke, gezonde situatie teruggezet worden. Regenesis is enigszins te vergelijken met acupunctuur maar zonder naalden. Er wordt echter niets gemanipuleerd, gekraakt of gedraaid. Het lichaam gaat niet over zijn eigen grenzen heen.

Doordat je eigen energie geactiveerd en gestimuleerd wordt, komt het zelfhelend proces op gang en beïnvloedt het zo iedere cel in je lichaam. Omdat elk lichaamssysteem, zelfs iedere wervel, in verbinding staat met een orgaan en een gedragspatroon, werkt een Regenesis behandeling tot op een heel diep niveau door. Dit werkt zowel op lichamelijk als geestelijk niveau. Je lichaam is weer in staat om de natuurlijke balans aan te nemen waardoor je klachten verdwijnen.

Regenesis is een aanvulling op de reguliere geneeskunde en vervangt deze niet. Omdat het ook de effectiviteit van bestaande behandelingen versterkt kan het prima ingezet worden naast de allopathie maar ook naast andere alternatieve geneeswijzen zoals homeopathie, acupunctuur, acupressuur, Shiatsu, Reiki, healing, Bach, transformatie of  andere emotionele, spirituele en energetische therapieën.

 

 

 

 

 

 

 

*disclaimer
Hoewel Regenesis zeer effectief is in het bevorderen van maximale gezondheid en genezing via een alternatieve holistische behandeling, betekent dat het wellicht niet voldoende interventie biedt voor sommige gezondheid gerelateerde onderwerpen of problemen. Hoewel Regenesis een genezing kan versnellen is het nog steeds van belang nauw samen te werken met je arts om je behoefte aan medicijnen te controleren. Informatie op deze site over alternatieve geneeswijzen is niet bedoeld als en vervanging van gekwalificeerd medisch advies, diagnose of behandeling. De eigenaar(s), ontwikkelaar(s) en onderhouder(s) zijn niet betrokken bij het beroeps-of medisch advies. Neem altijd de verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid!